Himmet Baba Camii ve Türbesi

Himmet Baba Camii ve Türbesi yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Dulkadirli eseri olduğu tahmin edilmektedir. Himmet (Ümmet) Baba ile ilgili Elbistan’da birçok rivayet mevcuttur. Himmet Baba’nın evliya bir zat olduğu, ölümüyle bu türbenin Selçuklu Kümbet mimarisindeki sekizgen yapı karakteri uygulanarak yapıldığını görmekteyiz.

Önce türbe yapılmış, sonra mescit eklenerek günümüzdeki yapıyı oluşturmuştur. Sekizgen planlı türbenin kubbesi doğrudan duvarlara oturmuştur. Mescit ve türbenin kubbeleri dıştan konik çatılıdır. Türbe ve mescit vakıflar tarafından 2009 yılında restore edilmiştir. Türbe avlusunda restorasyon sırasında bir de sarnıç tespit edilmiştir. Ayrıca avluda 100 yıllık bir çınar ağacı mevcuttur.

Türbenin yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yapının 14. yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Önce türbe yapılmış, sonra mescit eklenerek günümüzdeki yapı oluşmuştur. Sekizgen planlı türbenin kubbesi doğrudan duvarlara oturtulmuştur. Mescit ve türbenin kubbeleri dıştan konik çatılıdır. Türbede yatan Himmet Baba’nın, Hacı Bektaş Veli’nin müridi olduğu, bulunduğu yerde yöneticilik ve komutanlık yaptığı, maneviyatı yanında adaletli idaresi ve yiğitliği sebebiyle de halk tarafından çok sevildiği bilinmektedir.