Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan

Rus asıllı olup 1627’de doğduğu söylenmektedir. Osmanlı ordusunun Viyana’ya yaklaştığı ve oğlunun Belgrad’da bulunduğu sırada 10 Receb 1094 (5 Temmuz 1683) tarihinde Edirne’de vefat etti.