Hamidiye Camii

Hamidiye Camii, Sakarya Mahallesi’nde olan Hamidiye Camii, Ayvalık’ta cami olarak yapılmış tek özgün yapıdır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Sultan II. Abdülhamit tarafından eglektik üslupta yaptırılmıştır. Kareye yakın plânlı cami, kırmızı kesme taştandır. Dört sütunlu bir son cemaat yeri, silindirik bir kasnağa oturan tuğla kubbesi bulunmaktadır. Bezeme yönünden önem taşımamaktadır.