Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân, 1912 yılının mayıs ayında örgütlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı silahlı örgütün isyanlarıdır.

Halâskâr Zâbitân (Türkçe: Kurtarıcı Subaylar) ya da Halâskâran (Türkçe Kurtarıcılar), 1912 yılının mayıs ayında örgütlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı silahlı örgüt. İttihat ve Terakki muhalifi olan örgüt kurulduğu günden Bab-ı Ali Baskını’nın gerçekleştiği tarihe kadar birçok eylem gerçekleştirmiştir.

Gazetelerde sert bildiriler yayınlayan ve Askerî Şura’ya muhtıra veren Halâskâr Zâbitân, Sadrazam Mehmed Said Paşa’nın istifa etmesine neden olmuştur. Meclis-i Mebusan Başkanı Halil Bey’e  tehdit mektubu göndererek İttihat ve Terakki çoğunluklu meclisin dağılmasını istemiş, bu istekleri meclis tarafından kınansa da Ahmet Muhtar Paşa’nın girişimleri sonrası meclis dağıtılmıştır.