Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân

1912 yılının mayıs ayında örgütlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı silahlı örgütün isyanlarıdır.