Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa’nın hayatının ilk yılları hakkında çok az bilgi vardır. Sarayda harem hizmetine alındı ve Yavuz Sultan Selim’in son zamanlarında hazinedarbaşılığa yükseldi. 954 Şâban ayı ortalarında (1547 Eylül sonu) Malkara’da vefat etti.