Hacı Paşa

Hacı Paşa, Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Örneğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir.

Hacı Paşa Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hacı Paşa, Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa’yı takiben 1348(?)’de Orhan Gazi’nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)’da yerine Kayserili Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa bu vezirlik görevine geçmiştir.

Hacı Paşa, Ahmed Paşa’dan sonra bunun vezir olduğunu 1348 Haziran tarihli Orhan Bey’in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz.