Hacı Paşa

Hacı Paşa

Hacı Paşa, Ahmed Paşa’dan sonra bunun vezir olduğunu 1348 Haziran tarihli Orhan Bey‘in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz. Bu zatın Ankara’da Devlethan ailesinden