Gürcü Mehmed Paşa

Gürcü Mehmed Paşa

Gürcü Mehmed Paşa

Kafkasya kökenli olup Vezîriâzam Koca Sinan Paşa’nın kölesi iken daha sonra kendi isteğiyle saraya alınmıştır. Enderun’da yetişmesinin ardından sarayda çeşitli görevler üstlendi.