Gürcü İsmail Paşa

Gürcü İsmail Paşa

Gürcü İsmail Paşa

Gürcü İsmail Paşa Türk asıllı yeniçeri subayı Şaban Ağa’nın kölesiydi. Onun ölümü ile Arnavut Mustafa Ağa’ya hazinedar oldu. Onun sayesinde Eylül 1732’de yeniçeri ağası oldu.