Gürcü İsmail Paşa

Gürcü İsmail Paşa, Türk asıllı yeniçeri subayı Şaban Ağa’nın kölesiydi. Onun ölümü ile Arnavut Mustafa Ağa’ya hazinedar oldu. Onun sayesinde Eylül 1732’de yeniçeri ağası oldu.

Ağustos 1732’de Rumeli Valisi görevine getirildi. Sonra İnebahtı muhafızı görevine tayin edilmekle beraber İran Seraskeri maiyetine memur oldu. 1734’te Diyarbakır eyaleti valiliğine getirildi. Ağustos 1734’te ise Bağdat eyalet valisi yapıldı.

20 Temmuz 1735’te Hekimoğlu Ali Paşa’nın yerine sadrazam yapıldı. Bu göreve başlamak üzere Eylül’de İstanbul’a gelebildi.. Bu görevde resmen 2 ay 7 gün kaldı. 25 Aralık 1735’te azledildi.

Azlinden sonra Sakız Adası’na sürgüne gönderildi. Sonra affedilip 1738’de İnebahtı muhafızlığı görevi verildi. Orada aynı yıl 70 yaşlarında iken öldü.