Gürcü Ağa Yusuf Paşa

Gürcü Ağa Yusuf Paşa

Gürcü Ağa Yusuf Paşa

Gürcü asıllıdır. Yeniçeri ocağında yetişmiştir. Zağarcıbaşı rütbesine erişmiştir. 1702’de Kul Kethüdası olmuştur. Ama Temmuz 1703’te bu görevden azledilmiştir.