Gülhane Hamidiye Çeşmesi

Gülhane Hamidiye Çeşmesi, Hamidiye Sebili de denilen bu sebil, vaktiyle Bahçekapı’da şimdiki 4 üncü Vakıf Han’ının yerinde bulunan Hamidiye İmaret ve Mektebi’nin I. Abdülhamid Türbesinin karşısında, şimdiki Millli Piyango İdaresinin yerinde imiş. Mektep ise aynı blokta Emniyet Müdürlüğüne giden Mimar Kemaleddin Sokağının köşesinde imiş. Yerlerine vakıf Hanının yapılması için yıktırılmış, sebil Gülhane parkının Soğukçeşme kapısı karşısında Zeynep Sultan Camii köşesine, şimdiki yerine nakledilerek yeniden kurulmuş.

Sebil, Türk Barok sanatının tatbik edildiği bir eserdir. Aynı üslûptaki diğer sebillerden farklı olarak beş penceresini birbirinden ayıran destekler üçüz sütunlardan meydana getirilmiştir.