Girit İsyanı (1878)

Girit İsyanı (1878)

Girit İsyanı (1878)

Girit İsyanı (1878), Girit’te Osmanlı yönetimine karşı gerçekleşen bir ayaklanma idi.

Ayaklanma sonucunda Halepa Fermanı imzalandı ve Girit’e belirli sayıda imtiyazlar verilmiştir.