Girit İsyanı (1878)

Girit İsyanı (1878), Girit’te Osmanlı yönetimine karşı gerçekleşen bir ayaklanma idi.

Ayaklanma sonucunda Halepa Fermanı imzalandı ve Girit’e belirli sayıda imtiyazlar verilmiştir.