El Aman Hanı

El Aman Hanı geniş bir avlusu ile birlikte beş ana bölümünden oluşmaktadır. Birinci kısım en batıda yer alıp çok kalın kesme taştan yapılmış duvarları yarım silindirik payandaları ile bir rıbat görünümündedir. Plan bakımından doğu batı aksında iki sıra halinde 6 haçvari paye ile üç bölüme ayrılır. İkinci kısmı teşkil eden kapılı mekan birinci yapının kuzey doğusunda yer alır. Doğu batı istikametinde iki sıra halinde ve her sırada dört paye ve beş sivri kemerle üç uzun nefe ayrılır. Güney kenar ortasında bulunan büyük bir kapı kapalı mekanı esas haçvari bölümüne açılır. Güney eyvanı en küçük eyvan olup güney kısmında bulunan mekanları kervansarayın diğer kısımlarından ayırır. Dördüncü bölümü teşkil eden ve avlunun güneyinde yer alan hamam ve hamama bitişik hücreler güney doğu köşede girintili çıkıntılı plan meydana getirir. Kervansarayın tamamı kesme taşla yapılmış örtü sistemi tonozlarda taş ve tuğla kullanılmıştır. Bitlis-Tatvan karayolunun Muş Kavşağına yakın bir yerdedir. Çevresinde başka bir kalıntı veya yapı bulunmayan hanın kitabesi yoktur. Doğu-batı doğrultusunda uzunluğu takriben 90 metre; Güney-Kuzey doğrultusunda eni 70 metre gibi muazzam ölçülere sahip, Anadolu’nun en büyük kervansaraylarından biridir. 16. yüzyılda Hüsrevpaşa tarafından yaptırılmıştır.