Ebussuûd Efendi

Mehmet Ebüssuûd Efendi

Ebussuûd Efendi

Ebüssuûd Efendi, yaygın görüşe göre 17 Safer 896’da 30 Aralık 1490’da dünyaya geldi. 23 Ağustos 1574’te İstanbul’da vefat etti.