Devatdar Mehmed Emin Paşa

Devatdar Mehmed Emin Paşa

Devatdar Mehmed Emin Paşa

Donanma ricâlinden olup 1112 (1700) yılında Basra ve Kurna’nın eşkıya elinden kurtarılmasında hizmeti görülen Basra Valisi Aşçızâde Mehmed Paşa’nın oğludur. Küçük yaşlarda kâtiplik mesleğine girdi.