Vatikan nüshasının ilk sayfası. İlk satırda “Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı” yazmaktadır, yani Oğuznâme Menkıbesinden söz ediliyor.