Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân, Dresden nüshasının unvan sayfası (Dede Korkut Kitabı [nşr. Muharrem Ergin], Ankara 1958, I, faksimile, s. 1)