Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa

Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa

Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa

Dârende’nin önde gelen Cebecizâdeler ailesinden Mahmud Ağa’nın oğlu ve çeşitli bölgelerdeki valilikleri müteakip en son Aydın muhassılı iken vefat eden Dârendeli Sarı Abdurrahman Paşa’nın yeğenidir.