Çırağan Vakası

Çırağan Vakası

Çırağan Vakası

Aklî dengesinin bozulması yüzünden tahta çıktıktan üç ay sonra hal‘ edilerek Çırağan Sarayı’nda oturmasına izin verilen V. Murad buradan kaçırılmak istenmiştir. Bunlardan kanlı olarak bastırılanı Ali Suâvi’nin giriştiği Çırağan Vakası’dır.