Çilehane Camii

Çilehane Camii, Amasya Beylerbeyi Yakup Paşa tarafından 1412/1413 yılında inşa ettirilen yapı bir halveti tekkesidir. Bir koridorla birleşen iki farklı bölümden oluşan tekkenin kuzeydeki biriminde kare planlı ve kubbeli bir semahhane ile biri türbe olarak değerlendirilen, iki kare planlı mekân bulunmaktadır. Koridorun güneyindeki birim ise ortada kare planlı ve kubbeli mescit kısmı ile bunun iki yanında oldukça dar ve içlerinde birer ocak nişi bulunan zikir odalarından oluşmaktadır. Günümüzde Pirler Parkı olarak adlandırılan bölgede mimari işçiliğiyle dikkat çeken Pir İlyas ve Pir Hamdullah türbeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda 250 yıl boyunca Osmanlı şehzadelerinin doğup büyüdükleri ve ikamet ettikleri sarayların kalıntılarının bulunduğu “Saray Düzü” denilen mevkii burada bulunmaktadır. Yine Ulu Önder Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelip 26 Haziran 1919’a kadar Amasya’da kalarak “Amasya Tamimini/Genelgesini” hazırladığı Kışla Binasının eski binası bu mevkide yer almakta iken yapılar ayakta değildir. Çok özel mekânların bulunduğu, Pirler, gezilip görülmeden gidilmemesi gereken ender yerlerdendir.