Cığcığı (Arasa) Camii

Cığcığı (Arasa) Camii Dumlupınar Mahallesi’ndedir. Cığcığı Camii Timurtaş Paşa tarafından  1704’de yaptırılmıştır. Çeşitli dönemlerde tamirat gören cami, II. Abdulhamit’in emriyle Maraş Mutasarrıfı Muhammed Arif-i Paşa tarafından minare hariç tamamen yıktırılarak 1900 tarihinde yeniden yaptırılmıştır. Cığcığı (Arasa) Camii’nin eski minaresi korunmakla birlikte yeni bir minare de yapılmıştır.