Çavuşbaşı Memiş Paşa

Çavuşbaşı Memiş Paşa

Çavuşbaşı Memiş Paşa

Arnavut asıllıydı. Vezirlerin kalemlerinde görev yapıp katiplik öğrendi. Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yanında kapılandı ve onun sayesinde kapı kethüdası ve hacegandan oldu. Divan hizmetlerinde bulundu ve başmuhasebeci ve 26 Ekim 1807’de çavuşbaşı oldu.