Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa

22 Ocak 1387’de babası Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde ölümüne kadar, I. Murad ve I. Bayezid için Ankara Muharebesi’ne kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi’nin yanında 4 yıl 4 küsur ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde önemli rol oynamış bir Osmanlı devlet adamıdır.