Çakaloz Camii

Çakaloz Camii giriş kısmının üstünde II. Abdülhamid’e ait tuğra bulunan caminin yapılış tarihini gösterin bir kitabe yoktur. II. Abdülhamid’in tuğrasının altında “Bismillahirrahmanirrahim”, bunun altında da bir yay E biçiminde sülüsle yazılmış “Selamünaleyküm fedhuluha halidin” ibareleri yer almaktadır. Ancak binayı II. Abdülhamid yaptırmamıştır. 1894 senesinde yanan camiyi Sabah Mahallesi Şirket-i Hayriyesi kubbeli ve kurşun örtülü olarak inşa ettirmiştir. Son cemaat yeri orijinal olmayan camiyi 1894 yangını sonrasında zikredilen şirket tamir ettirerek, şimdiki camiyi yaptırmıştır. Bu tarih de II. Abdülhamid dönemine rastlamaktadır. Yapılış bakımından caminin genel görünümü korunmaya çalışılan binada, son cemaat yeri pandantiflere oturan üç kubbe ile örtülmüş, kubbeler silindirik sütunlarla desteklenmiştir. Anıtsal bir tarzda yapılan caminin giriş kapısının iki yanında birer mihrabiye mevcuttur. Mihrabiyeler ve giriş arasındaki pencereler, kadınlar mahfili olarak değerlendirilmiştir. İçinde süsleme unsuru bulunmayan caminin üst örtüsü dıştan kiremit kaplı kırma çatı olarak inşa edilmiştir. Kaidesi çokgen olan minarenin dış yüzeyi düzgün kesme taşla kaplanmıştır.

1894 senesindeki yangın sonrasında son cemaat yeri yapımı için konulan kademe taşları ancak 1970’li yıllarda halk tarafından tamamlanmıştır. Bina, 1922 Yunan yangınında tekrar zarar görmüş ve yine Sabah Mahallesi Şirket-i Hayriyese tarafından tamir ettirilmiş, son olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1981’de başlayan onarım çalışmaları 1982’de tamamlanmıştır.