Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

Burdurlu Derviş Mehmed Paşa

1765 doğumlu Burdurlu bir Türk’tür. Babası Mora’da Nafplion ahalisinden Rüstem Ağa’dır.İlk görevi olarak Vezir Moralı Salbaş Ahmed Paşa’nin hizmetine girip “mühürdarlık” yaptı. Ahmed Paşa sayesinde mihrimah rutbesi ile Karesi (Balıkesir sancak beyliğinde bulundu.