Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa

Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa

Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa

Bozok/Yozgat yöresinden olduğu için kaynaklarda Bozoklu diye anılır. Ayrıca Bıyıklı, Küçük Sipahi lakapları da kullanılır. Babasının adı Derviş Mehmed’dir. Usta bir binici olarak bölgede görev yapan paşaların dikkatini çekti ve onların hizmetine girdi.