Boşnak İsyanı

Boşnak İsyanı, Bosna İsyanı 1831-1833 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda Bosnalı ayanlar tarafından gerçekleştirilen bir ayaklanmadır.

Ayaklanma Padişah II. Mahmud’un ayan sistemini kaldırması üzerine çıkmıştır. İsyana “Bosna Ejderi” lakabıyla da bilinenHüseyin Kaptan Gradaşçeviç liderlik etmiş olup isyancılar, özerklik ve kendi vezirlerini seçme hakkı talep etmişlerdi.

İsyancılar başta birçok önemli zaferler kazansa da 1832 yılında Saraybosna yakınlarındaki muharebede yenildiler. İsyan Hüseyin Kaptan Gradaşçeviç’in yeterli halk desteğine sahip olmaması ve birçok iç anlaşmazlık nedeniyle başarılı olmamıştır.