Bolu Saraçhane Camii

Bolu Saraçhane Camii, Bolu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesi, 6 pafta, 83 ada, (1-6) parsellerde bulunan Bolu Saraçhane Camii, Belediye Meydanında yer almaktadır. Kitabesine göre Miladi 1750 tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ül Ebniye’de Mimar Sinan’ın eseri olarak görülmektedir. Bu durumda cami ilk olarak 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış, bu caminin harap olmasıyla da Silahtar Mustafa Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin kuzey cephesine sivri beşik tonozlu dükkanlar yapılmış olduğundan, camiye doğu cephesinde yer alan kapıdan girilmektedir. Kapının önünde 4 sütunun taşıdığı sivri kemerli 3 açıklığı bulunan üzeri beşik tonozlu bir revak yer almaktadır. Bulunduğu arazinin fazla meyilli oluşundan altta yüksekçe bir bodrum kat yer almaktadır. Köşelerinde kesme taş, beden duvarlarında 3 sıra tuğla, 4 sıra moloz taş kullanılmıştır. Caminin 1. sıra pencereleri sağır sivri kemerli ve dikdörtgen formlu, taş söveli, 2. sıra pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Caminin güney ve doğu cephelerine bitişik sivri kemerli birer çeşme yer almaktadır. Güneydoğu köşesi pahlanmıştır. Kuzeybatısında kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğladan minaresi yer almaktadır. İçten düz ahşap tavanlı, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kirpi saçaklıdır.