Bolu Kadı Camii

Bolu Kadı Camii, Bolu Merkez Büyükcami Mahallesi 6 pafta, 86 ada, 1 parselde yer alan cami mimari karakterine göre XVI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bolu Livası Salnamesi’ne göre eser, Demirtaş Paşazade Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Bir süre kütüphane olarak kullanılan yapı, bitişiğinde kadılık bulunmasından dolayı Kadı Cami ismini almıştır. Dikdörtgen planlı caminin mihrap bölümü beş kenarlı olarak dışa taşkındır. Kesme taştan inşa edilen cami düz ahşap tavanlıdır. Caminin ilk şeklinin kubbe örtülü bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluştuğu, kalan izlerden anlaşılmaktadır. Pencereleri dikdörtgen formlu, taş söveli ve demir parmaklıklıdır. Caminin eyvan şeklinde, sivri kemerli ve iki tarafı mihrabiyeli bir taç kapısı vardır. Basık kemerli cümle kapısının ahşap kanatları Osmanlı kündekari işçiliğinin güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Mukarnaslı mihrabı ve mimberi taştır. Kuzeybatı köşesinde 16 kenarlı minaresi bulunmaktadır. 1999 depremi sonrası onarım görmüş ve minaresi yenilenmiştir.