Bögü Kağan

Uygur Devleti’nin hükümdarı olan Bögü Kağan, 759-779 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bögü Kağan, 761 yılında Mani dinini devletin resmi dini olarak ilan etmiştir.

Hükümdarlığı

Uygur boyları Çin’e karşı akınlar yapmak istiyorlardı. Bögü Kağan boyların bu isteklerine uymuştu. Fakat kağanın bu isteğine veziri Tun Bağa Tarkan karşı çıkmıştı. Çünkü Böğü Kağan daha önceki Çin akınlarında Türk töresine uygun olmayacak şekilde yağmalar yaptırmış, sivil halkı katletmiş, şehirleri tahrip etmiş ve dini mabetleri yıktırmıştı. Türk töresine uygun olmayan bu davranışlar Böğü Kağan’ın tecrübeli kayın pederi tarafından engellenmiştir. Tekrar bir düzen sağlanmışsa da bir süre sonra kayınpederi vefat etmiştir.

Bunun üzerine Böğü Kağan yağmacılık faaliyetlerini yeniden başlatmak istemiştir. Bütün bunların tekrar yaşanmasını istemeyen “Tun Bağa Tarkan” ile Böğü Kağan arasında bir münakaşa başlar. En sonunda Tun Baga Tarkan, Böğü Kağan’ı öldürür ve onun yerine kendisini kağan olarak ilan eder..

Türk töresince savaşla kazanılan şehirler yağmalanabilirdi. Fakat bu yağma sırasında direniş göstermeyen sivillerin katledilmesi şehir yapılarının tahrip edilmesi (surlar ve saraylar tahrip edilebilirdi) ve mabetlerin tahrip edilmesi yasaktı.

Kaynak: Yeni Akit