Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa

Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa

Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa

hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda, Çerkez asıllı olup Sadrazam Tabanıyassı Mehmed Paşa’nın kethüdâsı olarak 1635-1636 Revan seferine katıldığı, Revan’ın zaptından sonra önemli miktarda ganimet elde ettiği belirtilir.