Bilge Tigin

Bilge Tigin

Bilge Tigin

Ebû İshak İbrâhim’in oğlu olmadığından ölümünden sonra devletin başına Türk kumandanlar geçti. Bunların ilki Bilge Tegin idi. Bilge Tegin Gerdîz Kalesi’ni kuşattığı sırada öldü (364/974-75),

Kaynak: İslâm Ansiklopedisi