Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi, Abdülmecid döneminde yapıldı. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde BezmialemValide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından 1985 ve 2005 yıllarında tamir ettirilmiştir. Çeşme Ampirüslubuyla inşa edilmiştir.
Çeşme saçak altında yatay bir firiz, iki yanda düşey kolonlar ortada kitabe ve kitabe altındaki ayna taşından oluşur. Düz dışa taşkın saçak altında çeşme cephelerini boyunca dönen bir firiz bulunur. Bu firizin ortasında oval bir rozetin içinde Sultan Abdülmecit’in tuğrası ve yapraklı bir dal motifi bulunur. Bu firiz içinde iki yanda simetrik olarak yapraklardan ve hayat ağacı motiflerinden oluşan bir yatay süsleme bulunur. İki yanda birer yüzü oluklandırılmış sütun bulunur. Ortada bir dikdörtgen çerçeve içinde beş satırlık bir kitabe bulunur.