Baytaş Süleyman Arslan Han

Şemsüd-devle Mûsâ Baytaş’ın ardından da kardeşi Baytaş Süleyman Arslan Han, Karahanlı Devleti’nin başına geçti. Baytaş Süleyman Arslan Han, Doğu Karahanlı Hükümdarı Arslan Han’ı mağlûp ederek hânedanın bu koluna son verdi.

Kaynak: İslâm Ansiklopedisi