Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa 1030 (1620-21) yılında, Bayburt’a (günümüzde Gümüşhane’ye) bağlı Kelkit kazasının Handevrek (Hınzeverek) köyünde doğdu. Katırcı Ahmed adında bir köylünün oğludur.