Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptığı darbedir.