Anuş Tekin

Anuş Tekin, Anuş Tekin (Tegin), (? – 1096/97), Selçuklu Türkmen devlet adamı, Harezm valisi ve hükümdarıdır.

Anuş Tekin (Tegin), (? – 1096/97), Selçuklu Türkmen devlet adamı, Harezm valisi ve hükümdarıdır.

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak kendi eserlerine göre bilindiği kadarıyla 13. yüzyıl yazarlarından Reşidüddin‘ in Câmi’ut-Tevârîh adlı eserinde Nuştekin Gurca adıyla bahsettiği Anuş Tekin’i ve Harezmşahlıları Oğuzların Beğdili boyuna mensup olduğunu belirtmiştir. Selçuklu idarecilerinden Bilge Tekin tarafından Garcistanlı birisinden köle olarak satın alındı. Bundan dolayı kendisi Anuş Tekin Garcai olarak da anılmıştır. Saray hizmetine alındıktan sonra burada yetiştirildi. Sarayda yükselerek I. Melikşah’ın taştdârı oldu. Bu makamdakilere verilen Harezm valiliği görevine de getirildi.

Harezm valiliği görevindeyken burayı özerk bir bölge gibi idare etti ve onun soyundan gelenler Harezmşahlar Türk Devleti’ni kurdular. Yeminüddin lakabını da taşıyan Anuş Tekin, 1097 yılında öldüğünde oğlu Kutbüddin Muhammed Harezm valisi oldu.

Kaynak: Wikipedi