Amasya Saat Kulesi

Amasya Saat Kulesi, Saat kuleleri fonksiyonları ve mimarileri itibariyle Anadolu Türk Mimarisi içerisinde farklı bir yer teşkil etmektedir. Asıl işlevleri zamanı göstermek olup, yangın ve gözetleme kulesi gibi muhtelif fonksiyonlara da hizmet etmişlerdir. Ayrıca resmi kuruluşların ezani saat yerine batıdaki gibi güneş saatiyle çalışma düzenine girmesine sebep olmuştur.

Amasya Saat Kules,i Amasya Şehir Merkezi’nde Hükümet (Helkıs) Köprüsü’nün batı yanında yer almaktadır. Eser 1865 yılında, Amasya Mutasarrıfı Şair Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. İlk inşasının hemen ardından bir yangına maruz kalan kule asıl talihsizliği 1940 yılının şubat ayında yaşamış ve zamanın Valisi Talat ÖNCEL tarafından bitişiğindeki ahşap Helkıs Köprüsü’nün yıkılıp betonarme olarak yeniden yapılması sırasında köprü inşasına engel olduğu gerekçesi ve yerine daha modern bir saat kulesi yapılması vaadiyle ortadan kaldırılmıştır. Halan mevcut saat kulesi ise 18 Haziran 2002 tarihinde Amasya Valisi Hüseyin POROY tarafından asli haline uygun bir şekilde tekrar yapılmıştır. İnşaat malzemesi düzgün kesme taş, tuğla ve ahşaptır.