Alaüddin Paşa

veziriazam

Alaüddin Paşa

Osmanlı Devletinin ilk Veziriazamı Orhan Gazi Dönemi devlet adamı