Ahmed Hamdi Paşa

Ahmed Hamdi Paşa

Ahmed Hamdi Paşa

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında II. Abdülhamid saltanatında hükûmette nazırlık, valilik ve 11 Ocak 1878-4 Şubat 1878 tarihleri arasında yirmi dört gün sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır.