Ağcabey Camisi

Ağcabey Camisi Merkez Ağcabey cami, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanında bulunmaktadır. Cami defalarca restorasyondan geçtiği için sadece caminin minaresi tarihi eser özelliğini korumaktadır.

Kitabesinde yazıldığına göre, Hicri 1224 Miladi 1809 yılında Ağcabey isimli şahıs tarafından yaptırılmıştır. Halbuki cami, miladi 1489-1490 yılları içinde Dulkadiroğullarından Alaüddevle tarafından inşa ettirilmiş ve miladi 1809 yılında Ağcabey tarafından yenilenmiştir. Gövdesindeki helezoni yivleri ile Memluk ve Selçuklu mimari karakterini arz eden minarenin vaktiyle çinilerle süslü olduğu söylenmektedir. Cami ise, belirli zamanlarda yapılan tamirat nedeniyle orijinalliğini kaybetmiştir. Günümüzde ahşap bir durumda olup üzeri kiremit ile örtülü bir çatıya sahiptir.