Abdullah Mihal Gazi Köse Mihal

Köse Mihal

Abdullah Mihal Gazi Köse Mihal

Bizans Soylusu Müslüman olmuş Osmanlı akıncı beyi ailelerinden biri olan Mihaloğulları’nın atası, Osman Bey’in silâh arkadaşlarından biri….