Abdülkadir İsfahani Mescidi

Abdülkadir İsfahani Mescidi, Bentderesi’nde bulunan cami, 1570 tarihinde  Abdülkadir İsfahani tarafından yaptırılmıştır ve II. Selim dönemine denk gelmektedir.

Cami, boyuna dikdörtgen planlı, küçük ölçekli bir yapıdır. Üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülü mescidin altında bir bodrum katı mevcuttur. Yapının kuzey duvarı kesme taş, diğer cepheler yontma moloz taş örgülüdür. Mescidin kuzey cephe ekseninde bulunan taç kapı ile iki yanında yer alan ikişer sivri kemerli pencereler dikkat çekicidir.

Harimin üzerini örten ve 17-18. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen ahşap kirişlemeli tavan, aşı boyalı nakışlarla süslenmiştir. Harimin kuzey tarafında bulunan kadınlar mahfelinin altı çıtalarla süslüdür. Kıble duvarı üzerindeki mihrabın çevresinde cepheyi kaplayan bir kemer bulunmaktadır. Mukarnas kavsaralı, alçı mihrabın köşelerinde zar başlıklı sütunceler vardır.

Yapı, 1963, 1973, 1977, 1987, 1993 ve 2007 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmıştır.