93 Harbi

93 Harbi

93 Harbi

Rusya 1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği panslavizm siyasetiyle Balkanlar’daki Slav ahali üzerinde faaliyetlerini arttırarak Osmanlı Devleti’ne karşı daha aktif bir siyaset takip etmeye başladı.