31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

Hadise İttihat ve Terakkî Fırkası’nın hâkimiyetine karşı bir tepki olarak başlamıştır.