31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür.