Çakaloz Camii

Çakaloz Camii Çakaloz Camii giriş kısmının üstünde II. Abdülhamid’e ait tuğra bulunan caminin yapılış tarihini gösterin bir kitabe yoktur. II. Abdülhamid’in tuğrasının altında “Bismillahirrahmanirrahim”, bunun altında da bir yay E biçiminde sülüsle yazılmış “Selamünaleyküm fedhuluha halidin” ibareleri yer almaktadır. Ancak binayı II. Abdülhamid yaptırmamıştır. H. 1310/ M. 1894 senesinde yanan camiyi Sabah Mahallesi Şirket-i Hayriyesi…

Uşak Ulu Camii

Uşak Ulu Camii Uşak Ulu Camii Uşak’ta günümüze ulaşan yapılar arasında Ulu Camii, tarihi ve mimari özellikleri açısından en dikkat çekici olanıdır. Halen Küme Mahallesi’nde, belediye binasının kuzeyinde bulunan camideki H. Şaban 822/Ağustos-Eylül 1419 tarihli çeşme kitabesinden yapının Germiyan Beyi II. Yakub zamanında Kavşid oğlu Mehmed tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitabe dışında herhangi bir bilgiye…