Cenanizade Mehmed Kadri Paşa

Cenanizade Mehmed Kadri Paşa Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Hakkı Paşa’nın oğludur. 1832 yılında Antep’te dünyaya gelmiştir. Temel eğitiminden sonra, İslami ilimleri, edebiyatı, Arapça ve Farsçayı memleketinde öğrenmiş, İstanbul’a geldikten sonra Fransızca ve İngilizce ve çağdaş bilimleri tahsil etmiştir. Cenanizade Mehmed Kadri Paşa Memuriyete Antep kazası nüfus mukayyıtlığı ile başlamış, burada nüfus nazırlığına…