Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa, Rusçuk âyanından Çelebi Hacı Süleyman Ağa’nın oğludur. Bazı eserlerde ve arşiv belgelerinde, Seyyid, Rusçuklu veya Çelebizâde Hasan Paşa olarak da anılır. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa, III. Mustafa devrindeki Rus seferlerine serdengeçti ağası olarak katıldığı ve Kırım Hanı Giray…

Yusuf Ağa Kütüphanesi

Yusuf Ağa Kütüphanesi Yusuf Ağa Kütüphanesi çeşitli bölgelerde yaptırılan bu gibi kütüphanelerin çoğunu, o bölgelerde doğup büyümüş ya da orada bir müddet vazife yapmış kimseler tesis etmiştir. Konya’da 1209 (1795) yılında Yûsuf Ağa tarafından kurulan kütüphane ise bu konudaki birkaç istisnadan biridir. Giritli fakir bir aileden gelen ve III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’a kethüdâlık yapan,…