Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517)

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517) Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517), Halep civarında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim yeni yerler fethetmek için bu savaşı yapmıştır. Bu savaşta Memlükler ağır bir yenilgiye uğramıştır. Bu savaşın ardından Memlüklerin durumu git gide kötüye giderken , Osmanlı’nın durumu ise iyiye gitmiştir. Bu savaşı kazanan Yavuz sultan selim Mısır’a yaklaşmıştır. Kaynak: Wikipedi

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebe. Çaldıran Muharebesi’nden sonra I. Selim, Kemah’ı alıp Sivas’a gelmişti. Emrindeki Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa’yı 42.000 kişilik bir kuvvetle Dulkadiroğlu Beyliği üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa’nın karşısına çıkan Alaüddevle Bozkurt Bey yenildi. Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı. Böylece Memlük Devleti’ne sefere…