Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa Sokolluzade Lala Mehmed Paşa Jajce doğumlu olup , Bosnalı Şahinoğlu ailesindendir. Ünlü Osmanlı sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa ile akraba olduğu rivayet edilir. Küçük yaşta Topkapı Sarayı’na girdi; saray okulu olan Enderun’da yetişti. Enderun’da iken Osmanlı Hanedanı şehzadelerine öğretmenlik yaptığı için “Lala” unvanını aldı. Çıkma yaptıktan sonra peşkir ağalığı ve büyük mirahorluk…

Sultan Genç Osman Han

Sultan Genç Osman Han Sultan Genç Osman Han, 10 Cemâziyelâhir 1013 (3 Kasım 1604) çarşamba günü İstanbul’da doğdu. Babası I. Ahmed, annesi Mahfîrûz Sultan’dır. I. Ahmed’in dünyaya gelen ilk oğlu olması dolayısıyla kendisine Osmanlı hânedanının kurucusu Osman Gazi’nin adının verildiği, bu münasebetle İstanbul’da yedi gün yedi gece şenlikler yapıldığı, bütün sokakların, bedesten ve dükkânların süslendiği…